Kategorie
 
7x Přemožení + bonus

7x Přemožení + bonus

Rick Joyner, John Bevere
Cena: 599 Kč
Skladem - posíláme ihned
Množství:  
Autor: Rick Joyner, John Bevere
ISBN: 978-80-87239-37-7, 978-80-87239-39-1, 978-80-87239-31-5, 978-80-87239-40-7, 978-80-87239-31-5, 978-80-87239-38-4, 978-80-87239-33-9
Vydavatel: Juda
Model: KGK/Z
 

EDICE STRHÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH PEVNOSTÍ + bonus
Sedm drobných, avšak velmi hlubokých a aktuálních knížek formátu 11,5 x 15,7 cm, které uvádějí do svobody a našeho určení.

Přemožení náboženského ducha
Náboženský duch se snaží nahradit Boží moc v našich životech náboženskou aktivitou. Lidé pak mají „vnější formu zbožnosti, ale její moc jim byla cizí“. Klíčem ke svobodě je důvěrný vztah s Bohem, projevující se láskou k Bohu i k bližním.

Přemožení strachu
Ďábel používá strach, aby udržel svou moc nad světem, zatímco Pán používá víru, aby lidi z této moci vysvobodil. V Kristu nacházíme svobodu, abychom mohli naplnit určení, k němuž jsme byli stvořeni. Tato bitva mezi vírou a strachem zuří v každé duši.

Přemožení zmatku
V životě křesťanů by mělo zářit stále jasnější světlo. Pokud to o vás neplatí, pak je docela dobře možné, že jste se někde odchýlili od stezky, po které jste měli kráčet, a tím jste otevřeli dveře zmatku.

Přemožení čarodějnictví
Čarodějnictví vychází z tělesné přirozenosti, ale zpravidla se rychle zvrhává do démonické moci. Základní formou čarodějnictví je snaha manipulovat druhými. Potřebujeme svůj život postavit na pravdě a důvěřovat Bohu, že dokoná vše, co se nás týká.

Přemožení žalobce
Ježíš hříšníky neodsuzoval, ale měnil je tím, že je miloval. To neznamená, že s nimi nemluvil o jejich hříších. Zjevoval jim však osvobozující pravdu a již jim nenakládal další břemena. Musíme se naučit přistupovat k druhým stejně jako Ježíš.

Přemožení ducha chudoby
Duch chudoby nám chce znemožnit, abychom chodili v plnosti dědictví, které nám Kristus vydobyl na kříži. Může se týkat nejrůznějších oblastí – kvality našeho manželství, pomazání ke službě, stejně jako dalších zdrojů, které potřebujeme, abychom mohli naplnit své poslání.

Přemožení rasismu
Rasismus je založen na pyšném posuzování druhých podle jejich zevnějšku a na strachu z lidí, kteří jsou odlišní. Strach a pýcha ničí důvěru, která umožňuje vztahy, a proto vytvářejí rozdělení. Kristův kříž jedná jak s pýchou, tak i s vnitřní nejistotou.

Bonus k zakoupené sérii: Přiblížit se k Bohu, John Bevere (2023)
V Bibli se opakovaně píše, že Bůh touží po blízkém vztahu s námi. Když se k Němu přiblížíme, zjistíme, že přítomnost Jeho Ducha Svatého je tou největší hnací silou a zároveň nejradostnější a nejvíce proměňující zkušeností, jakou jsme kdy poznali. Je těžké toužit po něčem, když nevíme, že nám to schází. Smutné je, že se mnoho lidí spokojí s plytkým náboženstvím založeným na rozumu, když jim přitom schází vášnivě důvěrný a blízký vztah s Bohem. Ignorujeme Boží svatost a očekáváme, že budeme naplněni Božím Duchem, aniž bychom svůj život pročistili. Byli jsme však stvořeni k důvěrnému obecenství s Bohem. Pozvání Stvořitele vesmíru je neuvěřitelné a neochvějné. Zve nás nejen k uctívání slovy a rituály kdesi v dálce. Nabízí nám ale vztah, který je významný a důvěrný, vztah, ve kterém můžeme poznávat Boží srdce a dovolit Mu poznat to své.

Začti se - obchod s knihami © 2024