Kategorie
 
Dnes budeme bojovat

Dnes budeme bojovat

Francis Frangipane
Cena: 239 Kč
Skladem - posíláme ihned
Množství:  
Autor: Francis Frangipane
ISBN: 978-80-87239-57-5
Vydavatel: Juda
Model: KGK-0310
 

Zlomení pout pasivního ducha

Nemáme čas utápět se v sebelítosti a lkát nad tím, že život je nespravedlivý.
Stojíme na prahu duchovního probuzení, ale nepřítel je prohnaný. První, skrze co útočí, bývá často duch tíhy, který udržuje křesťany v pasivitě, či dokonce v paralýze. To nám brání modlit se s autoritou a v nastávajícím boji jsme bezbranní. Satan nám pak krade to, co je nám nejdražší: srdce našich milovaných, poslání našich sborů a budoucnost našeho národa. Církev přímo přetéká lidmi, kteří se považují za křesťany, ale kteří nejsou odhodláni vést boj víry. Přizpůsobili se míře svého útlaku a tolerují sice náboženský, leč v podstatě prázdný duchovní život. Ježíš snášel lidská selhání a odpouštěl je, ale nikdy nepřipustil, aby ho ovládli zlí duchové. Vůči svým duchovním nepřátelům postupoval agresivně. Není žádná neutrální půda. V Boží armádě není místo pro pasivního ducha. V dnešní době postupujícího zla není čas na kapitulaci. Duch svatý je připraven udělit nám nové pomazání – takové, které probudí srdce Božího lidu. V ruce držíte knihu, skrze niž vás autor Francis Frangipane chce připravit na přijetí tohoto pomazání. Rozpoznáte nepřítele a odhalíte duchovní ochromení, k němuž vede pasivita. Pak budete pevně stát a bojovat – za sebe, za vaše milované a za váš svět. 

Můžeme zahnat zlo na ústup, když dnes budeme bojovat!
„Planetu Zemi očekává nesnadná doba. Nicméně nastanou i mimořádné časy probuzení a sklizně (viz Iz 60,1-3). Čeká nás boj. Snad nejčastěji zmiňovaným znamením poslední doby je duchovní pasivita, která mnohé ukolébá do dřímoty a lhostejnosti vůči Božím věcem (viz Mt 25). Existuje celá řada důvodů, proč mnozí křesťané zakoušejí naplnění Božích zaslíbení jen zřídka. Jedním z hlavních důvodů je, že jsou v područí ducha pasivity. Tuto paralyzující pasivitu chci v této knize odhalit.“
„Boží slovo říká, že Boží dům bude nazván „domem modlitby pro všechny národy“ (Iz 56,7; Mk 11,17). Hospodin se předem rozhodl, že bude utvářet realitu podle vlivu těch, kteří se modlí. Jinými slovy, o budoucnosti se nerozhoduje pouze na bojišti, ale i v modlitební komůrce. Když se modlíme za národy, Bůh mění realitu a posouvá veškerý život směrem ke spáse; když se nemodlíme, svět upadá do hlubšího chaosu.“ – Francis Frangipane 

 

„Většina z nás musela nebo musí přemáhat zklamání, že se některá naše očekávání nenaplnila. S tím souvisí pokušení vzdát své zápasy víry a nechat vše jen osudově plynout. ‚Hlupák skládá své ruce v klín a užírá se.‘ (Kazatel 4,5) Bůh nás však vede do zralosti a moudrosti. Moudrý povstává s Bohem veškerého povzbuzení a naděje a učí se rozeznávat, co má snášet a proti čemu má bojovat. Zvláště v dnešní době nových válečných konfliktů musíme v pravdě povstat a odporovat zlu v jakékoli podobě. Všechna naše aktivita má ale začínat modlitbou, a proto Bůh obnovuje církev jako ‚dům modlitby pro všechny národy‘. Pasivní, zhrzený, poraženecký duch je Bohu překážkou, aby mohl skrze svůj lid jednat v tomto světě. Tato kniha je vynikajícím nástrojem k přemožení ďábelské pasivity v našich životech.“ – Tomáš Korčák, vydavatel

Rok vydání: 2022 Nakladatelství Juda ​
​Formát: A5, vazba měkká, 160 stran

Začti se - obchod s knihami © 2023