Kategorie
 
Vítězná církev

Vítězná církev

Kenneth E. Hagin
Cena: 260 Kč
Není skladem
Množství:  
Autor: Kenneth E. Hagin
ISBN: 978-80-904910-0-7
Vydavatel: Studio Petřina
Model: KMA-Z
 

Nadvláda nad všemi silami temnoty

Kniha reverenda Kennetha E. Hagina Vítězná církev: nadvláda nad všemi silami temnoty je vyčerpávající biblickou studií na téma démonologie. Reverend Hagin v ní na základě Božího Slova popisuje původ Lucifera a skutečnost, jak se satan stal bohem tohoto světa. Vysvětluje rozdíl mezi démonickým útlakem, posedlostí a obsazením a ukazuje způsoby, jakými věřící mohou otevřít satanovi přístup do svých životů. Kniha Vítězná církev vás naučí, jak ve vašem životě prosazovat satanovu porážku a žít vítězným životem, který Bůh připravil pro všechny své děti.
Porozumíme-li autoritě, která nám v Ježíši Kristu náleží, nebudeme již muset „bojovat“ o to, abychom dosáhli pozice vítězství. Jako věřící jsme totiž již nyní posazeni na nebeských místech v Kristu, vysoko nad všemi vládami a autoritami temnoty! Proto, není-li ďábel pod námi a nehledíme-li na něj z výšky, nesedíme dost vysoko! Vystupme výše na nebesa a kralujme spolu s Kristem z místa, které nám náleží. Naučme se stát ve své pozici vítězné církve v Kristu, která je vždy pozicí vítězství!

NÁZVY KAPITOL:
Počátky: satan a jeho království
Jak správně členit člověka: duch, duše a tělo
Ďábel nebo tělesnost?
Rozdíl mezi útlakem, posedlostí a obsazením
Může mít křesťan démona?
Jak jednat se zlými duchy
Boží moudrost
Duchovní boj: bojujete, nebo odpočíváte?
Strhávání pevností
Jak se správně modlit podle Božího Slova, aby plány království temnoty byly zmařeny
Je „služba osvobozování“ biblická?
​Biblické způsoby, jak lidem sloužit osvobozením

Rok vydání: 2012  (1. vydání)
 Studio Petřina
​Formát: 140 x 210, vazba měkká, 312 stran (kovová zlatoražba na obalu)
​Dotovaná prodejní cena díky sponzorskému daru (prostřednictvím F- nadace)

Začti se - obchod s knihami © 2021