Kategorie
 


B 21, NBK

Bible 21 (původně Nová Bible Kralická) 

Překlad 21. století (zkráceně Bible 21 nebo B 21) přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximáloní věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře - ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří jí otvírají poprvé. Tento překlad knih Bible do českého jazyka byl započat roku 1994 pod vedením Alexandra Fleka a dokončený a vydaný jako celek v roce 2009. Velkou část Starého zákona překládal Pavel Hoffman, Jiří Hedánek, Deuterokanonické knihy přeložil Jiří Pavlík.

Zobrazit: seznam / mřížka
Zobrazit:
Řazení:
Bible, SZ Deuterokanonické knihy
Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou stalet..
299 Kč

Bible, SZ Historické knihy NBK
Dvanáct historických knih líčí dějiny Izraele od příchodu do zaslíbené země přes rozmach Davidova kr..
350 Kč 150 Kč

Bible, SZ Historické knihy NBK (bez přebalu)
Kniha nemá přebal, desky jsou imitace korku se zlatým tiskem Dvanáct historických knih líčí dějin..
350 Kč 130 Kč

Bible, SZ Knihy Mojžíšovy NBK
První díl revidované Šestidílky. Knihy Mojžíšovy patří mezi základní stavební kameny naší civilizace..
350 Kč 150 Kč

Bible, SZ Poetické knihy NBK
Třetí díl Nové Šestidílky. Pět starozákonních knih v tomto svazku obsažených - Job, Žalmy, Přísloví,..
350 Kč 150 Kč

Nový zákon a žalmy NBK
Nový Zákon je dva tisíce let starý soubor svědectví a dopisů prvních Ježíšových učedníků. Tato nejro..
350 Kč

Nový zákon a žalmy NBK
Nový Zákon je dva tisíce let starý soubor svědectví a dopisů prvních Ježíšových učedníků. Tato nejro..
180 Kč

Parabible
Alexandr Flek
​ParaBible (Bible hezky česky) Jan 14:1-11 „Nepropadejte panice. Jste věřící, tak mi věřte. U Táty..
299 Kč

Přísloví krále Šalomouna
Starověká hebrejská kniha Přísloví je spojena se jménem izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, ..
120 Kč

Začti se - obchod s knihami © 2021