Kategorie
 
Dědictví svrchované radosti

Dědictví svrchované radosti

John Piper
Cena: 190 Kč
Není skladem
Množství:  
Autor: John Piper
ISBN: 978-80-87587-35-5
Vydavatel: ...
Model: KND-0299
 

Vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína

Čteme jejich knihy, komentáře a kázání a obdivujeme jejich genialitu. Považujeme je za téměř dokonalé giganty víry - zavřené v klidném koutku své pracovny, neúnavně píšící a jen zřídkakdy vyrušované - kteří měli naprosto jedinečné spojení s Bohem.
John Piper nám však ukazuje pravdu: Celý rozdíl pramení z jejich zkušenosti s Boží vznešeností a milostí uprostřed jejich vlastních slabostí a tváří v tvář nespočetným křivdám a nesnázím. Milost vedla Augustina k opuštění nicotných, světských radostí, Luthera k neustálému studiu Božího slova a Kalvína nejen k vytrvalému biblickému kázání, ale i k prohlášení: Raději bych stokrát zemřel, než abych Krista vydal tak ohavnému posměchu. A může udělat totéž i pro vás. Jestli jste někdy lhostejní k vlastnímu hříchu, jestli někdy ztrácíte radost v Kristu, jestli býváte otupělí kvůli vlivu okolního světa, životy těchto mužů vám mohou pomoci znovu užasnout nad naším Bohem. John Piper vás vezme na výlet do Augustinovy, Lutherovy a Kalvínovy doby, společně s ním se podíváte na jejich chyby, přečtete si o jejich proměně a spatříte v jejich životech odraz Boží nádhery - aby se ve vašem životě rozhořela větší horlivost pro Boží slávu.

John Piper je pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo 50 důvodů, proč Ježíš přišel zemřít. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.

Rok vydání: 2017 (1. vydání) Didasko
​Formát: 115 x 185 mm, vazba pevná , 202 stran

Začti se - obchod s knihami © 2024