Kategorie
 
Nejlépe střežené tajemství pekla

Nejlépe střežené tajemství pekla

Ray Comfort
Cena: 219 Kč
Není skladem
Množství:  
Autor: Ray Comfort
ISBN: 978-80-260-9232-2
Vydavatel: ...
Model: KMA-0507-FP
 

Nedávno si dvacet tisíc věřících mužů vyhradilo jeden den na to, aby se modlili za probuzení. Motivoval je hluboký zájem o duše lidí, a tak se vzdali svých každodenních potěšení a odepřeli si je pro evangelium. Mluvit s Bohem o lidech je ovšem často snazší, než mluvit s lidmi o Bohu. Co kdyby těchto dvacet tisíc mužů připojilo k modlitbám ještě praktické kroky? Co kdyby každý z nich zvolal „Bože, dej mi jen jednu duši ročně!“ Kdyby se každý z lidí, které by přivedli ke Kristu, modlil stejnou modlitbu, za pouhých dvanáct let by bylo spaseno 174 milionů duší! Většina křesťanů se takovouto modlitbu nemodlí. Úkol evangelizovat přehráváme na evangelisty.
​Ježíš ale přikázal všem svým učedníkům: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Biblicky viděno, úkol evangelizovat má každý z nás.

Evangelizační centrum M.I.S.E., 2015, A5, 236 str.

Začti se - obchod s knihami © 2020