Kategorie
 
Cestou usmíření

Cestou usmíření

Ken Sande
Cena: 380 Kč
Skladem - posíláme ihned
Množství:  
Autor: Ken Sande
ISBN: 978-80-87587-96-6
Vydavatel: Návrat domů
Model: KND-0376
 

Cestou usmíření se zabývá problematikou konfliktů v mezilidských vztazích a přináší náměty k jejich možnému řešení. Autor se obrací k odvěké moudrosti, která je shrnuta v několika základních pravidlech řešení konfliktů zachycených v Bibli.
Konfliktním situacím se patrně nikdo z nás nevyhne; zárodky těchto konfliktů vycházejí z rozdílnosti našich názorů nebo záměrů. Křížení zájmů pak vytváří ohniska napětí, které nezřídka vyvrcholí osobním střetem. Konflikty však mohou být ve své podstatě pozitivní – odhalí pravdu o nás samotných o druhých lidech. Skutečným problémem je naše reakce.

V této knize se mimo jiné seznámíme s tím:
• jak konflikty vznikají a jak na ně reagujeme • jak zvládat své vlastní reakce, aby byly přiměřené konfliktní situaci
• kdy a jak prosazovat svá práva
• jak čestným a upřímným způsobem vyznat nesprávné jednání
• jak jednat s lidmi, kteří se odmítají chovat rozumně
• jaký je rozdíl mezi vyjednáváním, zprostředkováním, smírčím řízením, vedením soudního sporu a křesťanským smírčím řízením
• jak dospět ke spravedlivé a rozumné dohodě

„Právní možnosti řešení konfliktů jsou velmi omezené. I když se soudu podaří zjistit, kdo je v právu, těžko nalézá takové řešení, které by na jedné nebo i na obou stranách sporu nezanechalo pachuť křivdy. V knize hledá autor komplexnější způsob řešení konfliktů. Analyzuje příčiny jejich vzniku a nabízí cestu k usmíření na základě biblických principů. Právě prvky jako sebepoznání, mediace, láska a odpuštění jsou klíčem k vyřešení zdánlivě neřešitelných sporů. Vzniku konfliktu mnohdy nedokážeme zabránit, můžeme jej však využít k tomu, abychom se posunuli dál. To je z mého pohledu hlavním přínosem knihy. Také posilování alternativních způsobů řešení sporů (kupříkladu mediace) by velmi přispělo ke zlepšení právního prostředí ve společnosti.“ – Mgr. Vít Eleder, advokát

Ken Sande je advokát a prezident organizace Peacemaker Ministries. Pravidelně usmiřuje obchodní, rodinné, zaměstnanecké a církevní spory a jako konzultant slouží pastorům a advokátům, kteří usilují o vyřešení sporů mimo soudní síň.

Didasko 2022, měkká vazba A5, 364 stran

Začti se - obchod s knihami © 2024