Ochrana údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka považujeme za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Tyto údaje o zákaznících zásadně nesdělujeme třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Začti se - obchod s knihami © 2024