Kategorie
 
Žít jako sůl a světlo

Žít jako sůl a světlo

Derek Prince
Cena: 295 Kč
Skladem - posíláme ihned
Množství:  
Autor: Derek Prince
ISBN: 978-80-86442-66-2
Vydavatel: Kontakt
Model: KDS-0079
 

Boží povolání proměnit svět kolem nás

Proměň životy a změň běh dějin
Mnoho zemí čelí možná největším krizím za celou svou historii. Jak tragické by bylo, kdyby křesťané nedokázali mít jakýkoli pozitivní účinek na potřeby národa, ve kterém žijí! Osudem Božího lidu je však vítězství.
Buď součástí Jeho plánu a změň svůj život, životy jiných lidí a život své země.
Ježíš Kristus se nikdy nesetkal se situací, v níž by řekl: „Je mi líto. Tady už se nedá nic dělat.“ Místo toho učil, že křesťané jsou sůl země a světlo světa. Svět zoufale potřebuje změnu a my jsme lidé, kteří tuto změnu musí způsobit.
Nejprodávanější autor a učitel Bible Derek Prince vysvětluje naši strategickou pozici jakožto křesťanů ve světě, která zahrnuje výsady i zodpovědnost za to, abychom měli vliv na jednotlivé životy, komunity i celé národy. Poskytuje aktuální vyučování o tom, jak...
...vzít duchovní iniciativu ve své oblasti vlivu
...se ztotožnit s Božími záměry a rozšiřovat Jeho království ve světě
...vést duchovní boj a porazit ďáblovy plány
...používat zbraně modlitby, půstu, chvály a svědectví
...se stát měnitelem dějin na lepší svět
Máme prostředky k tomu, abychom změnili běh událostí v našich městech a národech podle Boží vůle – prostředky měnící životy i běh dějin.
​Vy jste sůl země... Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Matouš 5:13-14  

Derek Prince (1915-2003), zakladatel Derek Prince Ministries International, napsal více než 50 knih. Absolvoval Eton College a Cambridge University, také studoval na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Jeho způsob jasně a jednoduše vysvětlovat Bibli pomohl milionům lidí vybudovat základ víry. Jeho denní rádiové vysílání „Klíče k úspěšnému životu“ zasahuje v mnoha jazycích miliony posluchačů po celém světě.

Rok vydání: 2018  (1. vydání)
 Postilla Formát: A5, vazba měkká, 248 stran

Začti se - obchod s knihami © 2024