Kategorie
 
Ve víru evoluce

Ve víru evoluce

Štěpán Rucki
Cena: 349 Kč
Skladem - posíláme ihned
Množství:  
Autor: Štěpán Rucki
ISBN: 978-80-7112-224-1
Vydavatel: Křesťanský život
Model: KMA-0601-Z
 

Neodarwinizmus a inteligentní design ve světle faktů

Kniha MUDr. Ruckého ukazuje na příkladech mnoha nejnovějších vědeckých faktů z biologie, genetiky, chemie, informatiky, paleontologie a dalších oborů, že nové vědecké poznatky evoluční Darwinovu teorii jako vysvětlení vzniku a vývoje života stále více zpochybňují. Jsou v ní uvedeny desítky argumentů proti makroevoluci. Publikace ukazuje zejména na skutečnost, že podstatou tzv. adaptačních změn živých organizmů je devoluce (degradace či přímo ztráta) genetického materiálu místo jeho evoluce. Přirozený výběr, který reálně funguje a má význam při udržování stability a rovnováhy biologických typů, prokazatelně nemá tvůrčí schopnosti, které jsou mu neodarwinizmem připisovány.

Kniha demonstruje nezbytnou potřebu inteligence pro vznik života a jeho rozmanitosti, jelikož náhoda, nutnost či jejich kombinace nejsou schopny vytvořit obrovské množství informace uložené v živých systémech. Empirické poznatky nám ukazují, že informace nemůže vzniknout v rámci materiálních či přirozených procesů, ale je neměnně spojena s inteligentním zdrojem.

Dalším problémem darwinizmu je "exploze" ve fosiliích, která odporuje základním postulátům darwinizmu, že nové formy života přicházely v důsledku postupných evolučních změn. Kniha také vyvrací některé argumenty evolucionistů, například že lidská DNA obsahuje tzv. odpad. Pravdivý není ani argument o neinteligentním uspořádání lidského oka, stejně jako tvrzení o velmi blízké podobnosti genomu od šimpanze a od člověka. Naopak existuje mnoho argumentů, které ukazují na jedinečnost člověka, a to zejména s ohledem na náhle objevení se řeči a dalších psychických schopností, které nelze odvodit ze živočišné říše.

Kniha není náboženským pojednáním, byť jedna její část (Dodatek 2) je věnována rozporům teistické evoluce v Dodatku 1 jsou uvedeny některé myšlenky k hypotéze boha ve vědě. Autor používá přístup zastánců teorie "inteligentního designu", kteří zkoumáním vědeckých faktů docházejí k potřebě inteligentního zdroje či činitele pro vznik života a jeho rozmanitosti. Z podstaty tohoto přístupu je zřejmé, že se nemůže vyjadřovat k otázce Boha, jeho charakteru a atributů. Kniha je určena zejména lidem, kteří hledají odpovědi na otázky vzniku života, živých organizmů a člověka tak, jak je autor hledal ve svém životě sám. Křesťanům může tato publikace poskytnout solidní argumentační základ ve střetu s evoluční teorií, či lépe s evolucionizmem, který představuje současnou ideologickou platformu mnohých vědních oborů. Srozumitelné čtení i přes složitost argumentace napříč obory vtáhne čtenáře do řešené problematiky, a navíc vyvolává i osobní otázky.

Obsah: 1. Ve víru evoluce 2. Mapování základů života 3. Chemie nezná žádnou evoluci 4. Na počátku byla informace 5. Programování života 6. Podpis v buňce 7. Důvody pro inteligentní design 8. Darwinovy pilíře 9. Devoluce místo evoluce 10. Exploze ve fosilních záznamech 11. Když nejzdatnější nepřicházejí 12. Jak vytvořit živočicha? 13. Skládka odpadu, nebo operační systém? 14. Mnohem více informace 15. Boření stromu života 16. Vznik člověka a fosilní nálezy 17. Naše jedinečnost 18. Teorie v krizi 19. Darwin, nebo design? 20. Je hodinář slepý? 21. Světonázorové ovlivnění vědy Dodatek 1. Věda a hypotéza existence boha Dodatek 2. Rozpory teistické evoluce Slovo závěrem

Křesťanský život 2021, 16,5 × 23,5 cm, 308 stran,

Začti se - obchod s knihami © 2022